5.1.2002 tarihinde yayınlanan Avrupa Topluluğu Konsey Tüzüğü (EC 6/2002) uyarınca, 1 Nisan 2003 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi 25* ülkeyi kapsayacak üniter ve otonom bir tasarım koruma sistemi sağlanmaktadır.

Tüzük ile temin edilen korumanın en önemli özelliği tescilli ve tescilsiz tasarımlara sağladığı çifte koruma sistemidir. Tescilli tasarımlar dosyalama tarihi ve ona bağlı resmi yayın ile sağlanan haklara sahip olurken, tescilsiz tasarımlar, tasarımın açıklanmasından itibaren üç yıllık bir süre için orijinal tasarımın kopyalarının kullanımıma engel olabilmektedir.

Topluluk Tasarım tescil için yetkili merci İspanya'nın Alicante şehrinde bulunan ve şimdiye kadar Topluluk Marka Tescillerini üstlenen OHİM (Office for the Harmonization in the Internal Market) dir.

BAŞVURU VE İŞLEMLER

Topluluk tasarım başvurusu Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Paris Birliği üyesi ülke vatandaşları veya bu ülkelerden birinde ticari faaliyeti veya ikameti olan kişilerce (özel ve tüzel) dosyalanabilmektedir.

Başvuru için Gerekenler :
Başvurular, Topluluk Ofisi tarafından oluşturulacak başvuru formu ile ve alışılagelmiş bilgi (başvuru sahibinin bilgisi, tasarım örneği, tasarımın uygulanacağı ürünler) ile yapılmaktadır. Aynı ürün sınıfına (Locarno Sınıflandırması **) dahil olmak koşuluyla, çoklu tasarımlar tek başvuruda toplanabilir. Ancak, bir çok ülkenin Kanununda da olduğu gibi, "süslemeler" çoklu tasarım konusu olamamaktadır.

Başvuru dili:
İngilizce, Fransızca veya Almanca'dan herhangi biri olacaktır ve ikinci bir dil belirtecektir.

İnceleme:
Dosyalanan başvurular yalnızca dosyalama gereklerine uygunluk açısından şekli incelemeye tabi olmaktadır, yenilik ve ayırt edici özellik açısından incelenmemektedir. Dosyalama tarihi ise, bu incelemeden sonra kesinlik kazanacaktır.

Tescil ve Yayın:
Şekli incelemeyi müteakiben tasarım tescil edilmekte ve Topluluk Tasarım Bülteninde yayınlanmaktadır. Yayın, başvuranın isteği üzerine dosyalama (veya varsa rüçhan) tarihinden sonraki 30. aya kadar ertelenebilmektedir.

Koruma Kriterleri:
Topluluk tasarımının uyması gereken kriterler "Yenilik ve Ayırt Edici" özelliğe sahip olmasıdır.

Koruma Süresi:
Tescilsiz tasarımlar için koruma süresi, yenilik ve ayırt edici kriterlere sahip olması koşuluyla, tasarımın Topluluk içinde kamuya sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır. Tescilsiz tasarımlar için 6 Mart 2002 tarihinden itibaren koruma mevcuttur.
Tescilli tasarımlar ise 5 yıllık süreler için tescil edilebilir ve toplam 25 yıla kadar 5 kez yenilenebilmektedir.

Devir ve Lisans: Topluluk Tasarımı devir ve lisans konusu olabilmektedir. Lisans, topluluğun tamamı için geçerli olabildiği gibi, bazı ülkeler için de olabilmektedir.

Topluluk Tasarımının Savunulması:
Tescilli Topluluk tasarımı için hükümsüzlük talebi OHIM nezdinde yapılmaktadır.
Tescilsiz Topluluk Tasarımı için her üye ülke tarafından belirlenecek Topluluk Tasarım Mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

Topluluk Tasarımı (CD) ile Topluluk Markası (CTM) arasındaki farklılıklar:
Topluluk Markasının aksine, Topluluk tasarımında ayrıntılı inceleme, itiraz prosedürü, 3. şahısları tarafından itiraz veya görüş bildirimi, kıdem talebi, ulusal tasarım tesciline dönüş ve kullanım zorunluluğu yoktur.

Türkiye'nin Durumu:
Türk başvuruları, Paris Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi olması sıfatıyla Topluluk Tasarımı dosyalanabilmektedir. Başvurular, Topluluk Markasında olduğu gibi, Topluluk üyesi ülkelerden birinde kayıtlı bir marka vekili aracılığıyla yapabilmektedir.

Süre:
Türk başvuruları, Paris Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi olması sıfatıyla Topluluk Tasarımı dosyalanabilmektedir. Başvurular, Topluluk Markasında olduğu gibi, Topluluk üyesi ülkelerden birinde kayıtlı bir marka vekili aracılığıyla yapabilmektedir.
Topluluk Tasarım Tescil başvurusu yapılmasından sonra tescil belgesinin alınmasına ve tescilin kesinlik kazanmasına kadar geçen süre yaklaşık 7 aydır.

Ülkeler:
Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya.
(2007 yılı itibariyle ise Romanya ve Bulgaristan)

Locarno Sınıflandırması:
8 Ekim 1968 tarihinde Locarno'da imzalanan Anlaşma, Endüstriyel tasarımları da içeren alfabetik mal listesi ve bunların ait olduğu sınıf ve alt sınıflardan oluşmaktadır.