Avrupa Patent Endüstriyel Tasarım Hizmetleri;

Tasarım ön araştırma
Endüstriyel tasarım başvuru ve takibi
Yurt Dışında Tasarım Tescil
Tasarım Yenileme İşlemi
Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
Veraset ve intikal
Tescilli tasarımların bülten Takibi
İtiraz İşlemi
Hukuki İşlemler
ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür

erial