Endüstriyel Tasarım Tescili çin Kosgeb'ten teşvik veya desdek alabilirsiniz. Tasarım Tescilinde teşvik alma olanakları hakkında, Avrupa Patent uzmanlarından ücretsiz bilgi edinebilirsiniz.

KOSGEB DESTEKLERİ

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ'lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek.

Kapsamı
İşletmelerin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

  • İncelemeli Patent Belgesi,
  • Faydalı Model Belgesi,
  • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
  • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,
  • Almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

  • Marka Tescil  Belgeleri
  • Almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

Kimler Yararlanabilir
KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarları ve Şekilleri
Destek kapsamındaki giderlerin %50'si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60'ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL'dir. Destek geri ödemesizdir.

Başvuru
Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.