35. SINIF İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Türk Patent Enstitüsü;

Uluslararası Nice Sınıflandırması’nın 35. sınıfında yer alan ve BİK/TPE:2007/2 sayılı Marka Tescil başvurularına ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğin ek listesinde 35 inci sınıfın 6 ncı paragrafında yer alan hizmet grubu) Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir) şeklinde ifade edilen hizmetlerin, piyasa koşulları, dünyadaki gelişmeler, ilgili mahkeme kararları, çerçevesinde TPE tarafından yeniden değerlendirilmesi sonucunda , bu alanda başvuru sahiplerine daha geniş kapsamlı bir tercih hakkı sunulması için TPE nin ilgili hizmetlere ilişkin uygulamalarında değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştır.


Bu karar ile herhangi bir A markası 35 inci sınıfın 6. paragrafında "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri" şeklinde tescilli olsa bile başka bir firma ÇEŞİTLİ kelimesi yerine ÜRÜN veya SEKTÖR ismi yazdığı taktirde (örn:Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için tekstil sektörüne ait malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri’ şeklinde) tescil alabilecektir.


Bu nedenle hali hazırda tescilli olan markalarınızla ilgili 35. sınıfın 6. paragrafında "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için sektörünüzle ilgili malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri" şeklinde tescil alma hakkı doğmuştur. Aynı hak rakip firmalar içinde geçerli olduğundan ilk başvuru yapan firma hak sahibi olacaktır.

Mevcut uygulamalar çerçevesinde TPE eskiye dayalı kullanımdan dolayı 3.şahısların yayın süresi içinde itiraz hakkını saklı tutsa da ileride sorun yaşamamak adına markanızın yeni uygulama çerçevesinde 35. sınıfın 6. paragrafında (eski listede 35/08) tescillenmesi önem teşkil etmektedir.