Paten Vekilleri ile Toplantı

Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri ile patent vekilleri, 2 Ağustos 2017 tarihinde TÜRKPATENT’te gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun patent ve faydalı model başvuru ve tescil işlemleri açısından getirdiği yenilikler değerlendirildi.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan sınai mülkiyetle ilgili hedeflere ulaşılması için yapılacak çalışmalar ve ülkemizin patent performansının artırılması yönünde alınması gereken tedbirler ele alındı. 

Türk Patent ve Marka Kurumu, sınai mülkiyet sistemimizin buluş ve başvuru sahipleri açısından önemli paydaşlarından olan patent vekillerinin görüş ve önerilerine, sistemin işlerliğine önemli katkılar sağlayabilecekleri düşüncesiyle büyük önem veriyor.