SULTANAHMET KÖFTECİSİ İLE İLGİLİ İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN KARARI AÇIKLANDI..

Davacı Elit Gıda Yemek ve İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti tarafından davalı Tur-İsta Turizm ve Tic. Ltd. Şti aleyhine açılan davanın kabulü ile,

1- Davalının tescilli markalarının tescili dışında kullanımı ve internet sitesindeki kullanımlarının davacı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespiti, tecavüzün durdurulmasına, önlenmesine, davacıya ait Sultanahmet Meşhur Halk Köftecisi markasının davalı tarafından mal ve hizmetler üzerinde ticari iş evraklarında, tabelalar, bilboardlar, her türlü tanıtım ve reklam vasıtaları üzerinde kullanılmasının önlenmesine ve marka ihlali ve haksız rekabet oluşturan ürünlerin bulundukları yerlerden toplanarak tabela ve tanıtım vasıtalarının kaldırılarak imhasına,

2- Davalıya ait www.tarihikofteci.com alan adının iptaline,

3- Yoksun kalınan kazanç olarak KHK 66/c bendi uyarınca hesap edilen 105.002,86 TL'nin talep gibi 1.000 TL'sinin dava tarihinden itibaren 104.002,86 TL'sinin ıslah tarihinden itibaren avans faizini aşmayacak şekilde yürütülecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacının manevi zararına yönelik olarak takdiren 30.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Masrafı davalıdan alınmak üzere kesinleşen hüküm özetinin yurt çapında yayın yapan tiraji en yüksek 3 gazededen birinde bir kez ilanına,

Bu kararı;

Sultanahmet Köftecisi isminin sahibi olan Tezçakın Ailesi (Elit Gıda), çok sayıda şubesi olan Sultanahmet Gıda şirketini 631 bin 993 lira maddi, 5 bin lira manevi tazminata mahkum ettirdi. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Sultanahmet Köftecisi isminin tabela veya benzeri materyallerde kullanılmasını da yasakladı. Tezçakın Ailesi, Sultanahmet Gıda'nın franchise verdiği 200'e yakın işletmeye, 7 gün içinde tabelaları indirmeleri için ihtarname gönderdi. Sultanahmet Gıda ise itiraz etti. Şirketin avukatı, "Karar kesinleşmeden tabela indirilemez" dedi. Tarihi Sultanahmet Köftecisi Başkanı Mehmet Tezçakın ise, "Bu işletmeleri önce iyi niyetle ihtarname göndererek uyarıyoruz. Tabelalarını indirmezlerse hepsine ayrı ayrı dava da açacağız. Savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız" dedi..

 

İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’nin diğer kararı ise;

Davacı Elit Gıda Ltd. Şti. tarafından davalı Kerevitaş Gıda San. ve Tic. Aş. aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile;

1- Davalının davacıya ait Sultanahmet Meşhur Halk Köftecisi tescilli marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespitine,

2- Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi haksız rekabetinin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına,

3- Davacı markasına tecavüz teşkil edecek şekilde Sultanahmet Köfte ibaresinin davalı tarafınca mal ve hizmetler üzerinde ticari iş evrakı, malzeme, tabelalar, bilbortlar, ve her türlü tanınım ve reklam vasıtası üzerinde kullanımının önlenmesine ve söz  konusu ürün ve tanıtım malzemelerine el konularak imhasına,

4- 556 sayılı KHK 66/2 b bendi uyarınca hesap edilen yoksun kalınan kazanç olan 20.631,54 TL'nin talep gibi 10.000 TL'sinin dava tarihinden itibaren 10.631,54 TL'sinin 10.02.2017 tarihinden itibaren yürütülecek avans faizini geçmeyecek şekilde değişen oranlarda reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacının manevi zararına yönelik takdiren 20.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair manevi tazminat talebinin reddine,

6- Masrafı davalıdan alınmak üzere kesinleşen  hüküm özetinin yurtçapında yayın yapan trajı en yüksek 3 gazeteden birinde bir kez ilanına, karar verilmiştir.