PATENT NEDİR

Buluş, teknoloji alanındaki belirli bir sorunun çözümü olarak tanımlanır. Buluş kavramı, patent hukukunun temelini oluşturur. Buluş sahibinin buluş konusu ürünü kanun tarafından belirlenmiş  bir süre üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına patent hakkı denir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Bir buluş için buluş sahibine verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını, ithal ya da ihraç etmesini veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme bu tecavüzlerin gerçekleşmesi halinde de maddi ve manevi tazminat isteme hakkı verir.
Patentli bir buluş, tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.

Hizmetlerimiz

 • Patent ve faydalı model ön araştırma.
 • Patent ve Faydalı Model teknik dosyasının hazırlanması.
 • Patent tescili danışmanlığı
 • Patent ve faydalı model başvuru ve izlenmesi.
 • Yurtdışında Patent tescil işlemleri.
 • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
 • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Veraset ve intikal
 • İtiraz İşlemi (Patent bültenlerinde yayınlanan patent ve faydalı modellere karşı )
 • Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlem
 • Hukuki Hizmetler

PATENT KARARNAME ve YÖNETMELİKLER

MÜŞTERİLERİMİZ

Yalnızca En İyiler Bizi Tercih Ediyor